Precious Spinel set nakita
Za ovaj proizvod važe standardni uslovi isporuke.