Plisse neseser sa setom ruževa
Za ovaj proizvod važe standardni uslovi isporuke.