Idi na glavni sadržaj Idi na glavni meni Idi na pretragu

Kako mogu obnoviti pravo na kredit i odloženo plaćanje?

Samo za registrovane Brend partnere, plaćanje računa može biti na odloženo od 14 dana (uz plaćanje naknade za odloženo plaćanje od 1 EUR), ukoliko su predata sva potrebna dokumenta kojim se ostvaruje pravo na odloženo plaćanje (kopija lične karte i popunjeni i potpisani formular za uključenje). Neophodna dokumenta je potrebno poslati na e-mail adresu info@oriflame.me, a Kompanija će nakon provere odobriti odloženo plaćanje.

Kompanija zadržava pravo da o odloženom plaćanju odluči za svakog pojedinca posebno.

U slučaju da je prekoračen rok za plaćanje više od 5 dana, sistem automatski obračunava ugovornu kamatu a iznos obračunate kamate će biti prikazan i naplaćen na prvoj sledećoj porudžbini. Nakon izmirenja duga po spornom računu, novo poručivanje se nastavlja nesmetano.

Ukoliko je kašnjenje više od 21 dan, pored obračunate ugovorne kamate, automatski se gubi mogućnost odloženog plaćanja i nije moguće poručiti.

  • Pravo na kredit/odloženo plaćanje se može obnoviti nakon što na nalogu Brend Partnera bude evidantirana uplata računa po kojem je bilo kašnjenje u plaćanju i nakon što ukupan dug po svim računima na nalogu Brend Partnera iznosi 0,00 eura.