Berlinger Haus presa za kafu
Za ovaj proizvod važe standardni uslovi isporuke.