USLOVI I ODREDBE ZA BREND PARTNERE

Ovi Uslovi i odredbe („Uslovi“) i bilo koji i svi dokumenti koji se u njima pominju propisuju Oriflame pravila, principe i prava i obaveze za Brend partnere i predstavljaju, kada ih prihvatite, obavezujući ugovor („Ugovor“ ili „Ugovor za Brend partnere“) između Oriflame kozmetika doo sa registrovanom adresom Oktobarske revolucije 120, Podgorica, Crna Gora, PIB: 02394499 („Oriflame“, „nas“, „mi“, „naš“) i vas („vi“, „Oriflame Brend partner“, „Brend partner“) i zamenjuju sve prethodne ugovore, izjave ili obaveze. Ove Uslove smo objavili na našem veb-sajtu i stoga vam savetujemo da odštampate ili sačuvate i zadržite kopiju ovih Uslova i svih drugih dokumenata koji čine Ugovor.

 

 1. DEFINICIJE

U svim ovim terminima koriste se sledeće definicije:

 1. Etički kodeks i pravila ponašanja: skup obavezujućih pravila, koja čine deo Oriflame plana uspeha, koja regulišu ponašanje Brend partnera prema Oriflame-u, prema Kupcima i prema drugim Oriflame Brend partnerima;
 2. Kupac: svako fizičko lice, bez obzira da li je registrovano kao kupac kod Oriflame-a ili ne, koje kupuje Oriflame proizvode onlajn (na primer putem veb-sajta) ili oflajn (na primer telefonom) i koje, dok to čini, deluje u potpunosti ili uglavnom izvan svoje trgovine, poslovanja, zanata ili profesije;
 3. Oriflame katalog, katalog: papirna ili elektronska brošura koju periodično izdaje Oriflame i koja uključuje Oriflame ponude proizvoda i njihove preporučene maloprodajne cene;
 4. Kataloški period: period naveden na koricama svakog Kataloga tokom kojeg važe ponude iz datog Oriflame kataloga;
 5. Komercijalni programi: marketinški, prodajni i podsticajni programi, koje povremeno sponzoriše Oriflame;
 6. Oriflame Grupa: Oriflame kozmetika doo, njena krajnja holding kompanija i bilo koji subjekt koji je direktno ili indirektno kontrolisan od strane te krajnje holding kompanije;
 7. Oriflame proizvodi: kozmetika i srodni dodaci, kao i određena hrana i dijetetski suplementi koji se nude na prodaju pod Oriflame zaštitnim znakovima; Katalog opisuje glavne karakteristike proizvoda;
 8. Nagradni program za Brend partnere: plan i dokument koji objašnjava priliku za zaradu sa Oriflame-om. Kopiju Nagradni program za Brend partnere možete preuzeti ovde;
 9. Oriflame zaštitni znaci: naziv Oriflame, logotip Oriflame i nazivi proizvoda ili asortimana proizvoda koje proizvodimo, prodajemo ili distribuiramo;
 10. Politike i procedure: one politike i procedure koje regulišu odredbe o naknadama i beneficijama u okviru Oriflame plana uspeha i komercijalnih programa. Kopiju smernica i procedura možete preuzeti ovde.
 11. Cene: cene Oriflame proizvoda koje je odredio Oriflame i prikazane na cenovnicima važećim u trenutku postavljanja porudžbenice;
 12. TeritorijaCrna Gora;
 13. Lični podaci: detalji koje ste dostavili prilikom registracije kao Brend partner sa kompanijom Oriflame, kao i sve dodatne informacije o vama koje nam s vremena na vreme možete pružiti;
 14. Lične informacije: informacije koje se direktno ili indirektno odnose na Kupce, Oriflame Brend partnere i druga treća lica čije informacije prikupljate ili na drugi način obrađujete tokom vašeg odnosa sa Oriflame-om.

2.         REGISTRACIJA I ČLANSTVO

2.1.      Bićete registrovani kao Oriflame Brend partner nakon što prihvatimo vašu prijavu i dodelimo vam jedinstveni broj Brend partnera. Uslovi vašeg prihvatanja kao Oriflame Brend partnera navedeni su u odeljku „Pravila članstva “Etičkog kodeksa i Pravila ponašanja”.

2.2.      Zadržavamo pravo da naplatimo godišnju administrativnu naknadu za iznos naveden na našoj veb stranici (prilikom vaše registracije i svake godišnjice) i, ako to odlučite, naplatimo vam cenu navedenu na našoj veb stranici za početni komplet. Ovi troškovi će biti naplaćeni na vašoj prvoj fakturi za kupovinu.

2.3.      Vaše članstvo kao Brend partnera automatski ističe: (i) na godišnjicu registracije, osim ako se ne obnovi u skladu sa ovim Uslovima; ili (ii) ako niste poslali porudžbinu u 12 uzastopnih meseci.

2.4       U slučaju da ne obnovite svoje članstvo kao Brend partner, vaš ugovor će biti automatski raskinut, ali ćete ostati registrovani kao Beauty kupac kompanije Oriflame u skladu sa Uslovima i odredbama za onlajn kupce i Beauty kupce i Politikom privatnosti za onlajn kupce i Beauty kupce koja će vam omogućiti da nastavite da kupujete Oriflame proizvode. Komplementarne informacije o pravilima za Članstvo Brend partnera i Beauty kupaca koji se nadograđuju u Brend partnera ili se supuštaju na nivo Beauty kupaca nalaze se u relevantnoj politici OVDE.

2.5.      I vi i Oriflame možete u bilo kom trenutku raskinuti svoje članstvo i ovaj Ugovor kako je dalje navedeno u Uslovima.

2.6.      Članstvo je lično za vas i ne može se dodeliti ili preneti na bilo koje drugo lice bez našeg prethodnog pismenog pristanka i u skladu sa zahtevima Etičkog kodeksa i Pravila ponašanja.

2.7.      Neovlašćene registracije nisu dozvoljene. Ovim se obavezujete da ćete biti u potpunosti odgovorni za sva potraživanja, troškove i sume nastale usled takve registracije i da ćete biti u potpunosti odgovorni da obeštetite Oriflame za sva potraživanja, troškove i sume nastale usled takve neovlašćene registracije.

2.8.      Nakon registracije:

2.8.1.   Imaćete pravo da kupite Oriflame proizvode u skladu sa ovim Uslovima, kao i da koristite i primate druge pogodnosti navedene u Oriflame planu uspeha i kao što je uključeno u bilo koje Politike i procedure; i

2.8.2.   Obavezni ste da se strogo pridržavate pravila ovih Uslova.

 

3.         PRAVO ISTUPANJA (HLAĐENJA) I EFEKTI ISTUPANJA IZ ČLANSTVA

3.1.      U bilo kom trenutku možete da podnesete ostavku na članstvo i raskinete Ugovor bez navođenja razloga tako što ćete nam poslati pismeno obaveštenje o svojoj ostavci putem imejla info@oriflame.me. Čim primimo vaše obaveštenje, potvrdićemo prijem. 

3.2.      Ako podnesete ostavku i raskinete Ugovor u roku od 30 kalendarskih dana nakon registracije, refundiraćemo vam sve naknade i troškove i prihvatićemo otkazivanje svih Proizvoda ili usluga koje ste poručili, ali još uvek nisu isporučeni, kao i povraćaj svih Proizvoda (uključujući materijale za obuku i promotivne materijale, poslovne priručnike i komplete) koje ste kupili. Iz razloga bezbednosti i higijene možemo odbiti da prihvatimo Proizvode koji su otpečaćeni ako to znači da ti proizvodi više nisu u istom stanju kao u trenutku kupovine. Kupoprodajna cena tih Proizvoda biće refundirana prilikom isporuke Proizvoda, ili što je pre moguće ako još nismo isporučili Proizvode.

3.3.      Ako podnesete ostavku i raskinete Ugovor u bilo kom kasnijem trenutku ili ako Oriflame raskine Ugovor iz praktičnih razloga, na vaš zahtev:

3.3.1.   mi ćemo otkupiti sve Proizvode od vas, pod sledećim uslovima:

3.3.1.1           vraćeni proizvodi su kupljeni u poslednjih 12 meseci pre vaše ostavke i biće refundirani u iznosu od 90% prvobitne neto cene plaćene nakon odbitka bilo koje uplate koju smo vam izvršili u vezi sa kupovinom ovih proizvoda; i

3.3.1.2           vraćeni proizvodi moraju biti utrživi, što znači da nisu korišćeni, otvoreni ili izmenjeni na bilo koji način; nisu istekli datum isteka i još uvek su sadržani u našim katalozima; i

3.3.2.   refundiraćemo sve potrebne naknade, koje ste platili u roku od 30 dana pre vaše ostavke ili raskida, da biste postali ili ostali Brend partner.

3.4       Ako odlučite da podnesete ostavku na svoje članstvo i raskinete Ugovor o partnerstvu sa brendom u skladu sa ovom klauzulom, nećete biti registrovani kao član.

 

4.         KUPOVINA PROIZVODA

A.         PORUČIVANJE

4.1. Možete da poručite iz Kataloga tako što ćete izabrati Proizvode koje želite da kupite. Postavljanje porudžbine smatra se ponudom koju ste nam dali za kupovinu izabranih proizvoda.

4.2.      Smatra se da je nalog izdat kada su završeni sledeći koraci:

4.2.1    ako poručujete onlajn, izabrali ste Proizvode koje želite da kupite koristeći opciju „dodaj u korpu za kupovinu“; u bilo kom trenutku možete pregledati i izmeniti sadržaj korpe za kupovinu promenom količine Proizvoda, brisanjem Proizvoda ili uklanjanjem celokupnog sadržaja korpe za kupovinu;

4.2.2    ste dostavili lične podatke neophodne za omogućavanje isporuke; i

4.2.3    Izabrali ste željeni način isporuke i plaćanja.

4.3.      Jednom kada je vaša onlajn porudžbina poslata, ne može se menjati preko veb-sajta; moraćete da kontaktirate Korisničku službu na info@oriflame.me

4.4.      Kada prihvatimo vašu porudžbinu, potvrda porudžbine će vam biti poslata e-poštom u kom trenutku će kupoprodajni ugovor stupiti na snagu. Možemo da odbijemo da prihvatimo vašu narudžbinu bez navođenja razloga za odbijanje. Refundiraćemo vam ceo iznos za uplatu koju ste već izvršili.

4.5.      Pored potvrde porudžbine, dobićete detalje o vašim proizvodima koji su vam isporučeni i sve druge potrebne informacije.

4.6.      Ako poručujete onlajn, obratite pažnju na sledeće:

4.6.1    zaključeni ugovor neće biti zaveden ili dostupan: delovi ugovora će biti vaša porudžbina i Uslovi na sajtu (koji mogu biti sačuvani ili odštampani) ili kako to možemo saopštiti drugim sredstvima komunikacije;

4.6.2    ugovor se može zaključiti samo na srpskom jeziku, a ne na bilo kojim drugim jezicima;

4.6.3    Oriflame se pretplaćuje na Kodekse ponašanja navedene u klauzuli 10 Uslova.

4.7.      Naloge koji su završeni i plaćeni ne možete otkazati, osim kako je opisano u klauzuli 5.

4.8.      Porudžbine se mogu poslati u bilo kom trenutku tokom dana, osim određene ograničene nedostupnosti u kataloškom periodu kada ažuriramo Katalog.

4.9       Neće svi proizvodi biti dostupni u svakom trenutku. Ako proizvoda nema na zalihama u trenutku kada poručujete, uložićemo razumne napore da vas obavestimo pre nego što porudžbina bude finalizovana kako biste mogli da promenite ili odustanete od narudžbine.

4.10     Katalog može povremeno, i u ograničenom vremenskom periodu, biti nedostupan zbog održavanja ili iz različitih tehničkih razloga. Oriflame neće biti odgovoran za takvu nedostupnost i odbaciće sva potraživanja u vezi sa tim od strane Kupaca ili drugih posetilaca.

4.11     Izuzetno vam možemo dozvoliti da poručujete za druge koristeći određenu onlajn alatku. Ovo će biti moguće samo za vaše donje linije Brend partnera, kao što je objašnjeno u Oriflame Planu uspeha, i samo na osnovu njihovog izričitog ovlašćenja. Ako koristite ovaj alat, bićete isključivo odgovorni za sva potraživanja zasnovana na neovlašćenom poručivanju i generalno sva kršenja privatnosti, kao i za sve troškove i izdatke koje Oriflame ili osoba za koju ste poručili može imati u vezi sa ovom porudžbinom.

B.         CENE I PLAĆANJE

4.12     Osim ako nije drugačije navedeno, cene Proizvoda prikazane u Katalogu predstavljaju punu maloprodajnu cenu Proizvoda u trenutku kada je porudžbina poslata. Sve cene su prikazane u lokalnoj valuti i uključuju PDV.

4.13     Zadržavamo pravo da promenimo cene u bilo kom trenutku i po sopstvenom nahođenju, ali svaka promena cena proizvoda koje izaberete pre nego što poručite neće biti deo ugovora između nas, osim ako se vi i mi izričito ne složimo da hoće.

4.14     Cene ne uključuju troškove transporta, isporuke i bilo koje druge naknade i troškove koji su jasno naznačeni kao dodatni troškovi na cenu tokom procesa poručivanja i koji mogu varirati u zavisnosti od načina isporuke koji ste izabrali.

4.15     Cene možemo s vremena na vreme sniziti. Dodatni popust vam se može odobriti u skladu sa Oriflame Planom uspeha ili bilo kojom drugom politikom ili komercijalnim programom. Sve upite o kalkulacijama cena uvek možete uputiti Službi za korisnike na info@oriflame.me

4.16     Plaćanja se mogu vršiti debitnom ili kreditnom karticom, bankovnim transferom ili drugim sredstvima navedenim u ovim Uslovima ili bilo kojoj Politici. Većina glavnih platnih bankovnih kartica se prihvata.

4.17     U svrhu naplate, zadržavamo pravo da sarađujemo sa pružaocem usluga treće strane. Možete očekivati da ćete primati fakture i obaveštenja o plaćanju od ovog spoljnog pružaoca usluga. Po pravilu sve fakture moraju biti plaćene u roku navedenom na fakturi. Kamata za kašnjenje u plaćanju može se naplaćivati na dnevnom nivou po preovlađujućoj kamatnoj stopi Centralne banke, kao i razumnim troškovima naplate dugova.

4.18     Informacije o načinima plaćanja, uključujući sve moguće odložene uplate ili uslove kredita, uključene su u Politike i procedure. Ako želite dodatne informacije, obratite se Službi za korisnike na info@oriflame.me

4.19     Radi bezbednosti onlajn plaćanja izvršenih karticom, svi podaci o plaćanju su šifrovani. Kako Oriflame sarađuje sa ovlašćenim pružaocima platnih usluga, sa podacima o kreditnim karticama se postupa pravilno i u skladu sa međunarodnim standardima bezbednosti podataka industrije platnih kartica.

4.20     Ako pružimo opciju ponavljajućih kartičnih plaćanja, imaćete mogućnost da izričito izaberete i pretplatite se na ovaj pogodan način plaćanja. Sva dalja plaćanja će tada biti autorizovana na Vašoj platnoj kartici u trenutku slanja porudžbine, a iznos će biti naplaćen na Vašu platnu karticu u trenutku kada Oriflame otpremi poručene proizvode.  Od periodičnog plaćanja moći ćete da odustanete u bilo kom trenutku tako što ćete otići na profilnu stranicu i kliknuti na karticu platne kartice.

4.21     Saglasni ste da primate elektronske fakture. Na zahtev možete dobiti štampane fakture od Oriflame-a u bilo kom trenutku.

V.         ISPORUKA I PRENOS RIZIKA

4.22     Poručeni Proizvodi se mogu isporučiti samo na Teritoriji.

4.23     Mesto isporuke Proizvoda će biti onako kako ste izabrali u svojoj porudžbini.

4.24     Obradićemo i dostaviti vašu porudžbinu što je pre moguće, ali najkasnije 30 dana nakon što potvrdimo porudžbinu. Nećemo biti odgovorni za kašnjenja u isporuci uzrokovana okolnostima izvan naše kontrole.

4.25     Rizik od gubitka Proizvoda i vlasništva nad Proizvodima preći će na vas nakon isporuke Proizvoda.

4.26     Oriflame neće biti odgovoran za neisporuku, pogrešnu ili zakasnelu isporuku porudžbine uzrokovanu dostavljanjem netačnih ili nepotpunih ličnih podataka od strane vas.

4.27     Zadržavamo pravo da jednostrano otkažemo porudžbinu koju ste poslali u bilo kom trenutku ako opravdano sumnjamo da kršite bilo koji od Uslova.

D.         USAGLAŠENOST NAŠIH PROIZVODA

4.28     Garantujemo da su Oriflame proizvodi proizvedeni u skladu sa Smernicama za dobru proizvođačku praksu za kozmetičke proizvode EN ISO 22716:2007 i Oriflame kodeksom prakse.

5.         PRAVO NA OTKAZIVANJE NARUDŽBINA

5.1.      Strogo se pridržavamo pravila o vraćanju Proizvoda koja se primenjuju na Teritoriji (za više informacija pogledajte klauzulu 5.3).

5.2.      Ne dovodeći u pitanje vaše pravo da otkažete bilo koju porudžbinu i vratite proizvod, po prijemu isporuke treba da proverite njen sadržaj kako biste bili sigurni da ne sadrži proizvode koji su možda oštećeni tokom transporta. Vi, ili osoba koja prima Proizvode u vaše ime, morate odmah obavestiti Korisničku službu podnošenjem zahteva i opisivanjem štete/nedostatka. Zahtev možete poslati i imejlom na info@oriflame.me

5.3.      Prava na povraćaj i refundaciju

5.3.1    Možete otkazati narudžbinu za Proizvod(e) bez navođenja razloga tokom perioda navedenog u klauzuli 5.3.2. To znači da nas tokom relevantnog perioda, ako se predomislite ili iz bilo kog drugog razloga odlučite da ne želite da zadržite Proizvod, možete obavestiti o svojoj odluci da otkažete narudžbinu i primite povraćaj novca.

5.3.2    Porudžbinu možete otkazati u bilo kom trenutku čak i nakon što ste primili potvrdu porudžbine putem e-pošte ili nakon što je služba za korisnike usmeno prihvatila vašu porudžbinu, ali najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana kada primite fizički posed nad Proizvodom ili poslednjim od Proizvoda ako ste poručili više od jednog.

5.3.3    Da biste otkazali porudžbinu, obratite se Službi za korisnike telefonom na 067/241-447 ili nam pošaljite imejl na info@oriflame.me ili poštom na adresu Oriflame kozmetika, Oktobarske revolucije 120, Podgorica, Crna Gora. Možete da koristite obrazac da biste nas obavestili o otkazivanju. Ako popunite ovaj obrazac onlajn i pošaljete ga putem našeg veb-sajta, bez odlaganja ćemo vam poslati potvrdu o prijemu takvog otkazivanja na trajnom medijumu (npr. putem e-pošte). Bilo bi dobro da sačuvate kopiju obaveštenja o otkazivanju za svoju evidenciju. Potrebno je samo da iskoristite svoje pravo na otkazivanje prije isteka roka za otkazivanje. Stoga, ako nam pošaljete obaveštenje o otkazivanju putem e-pošte ili poštom, onda vaše otkazivanje stupa na snagu od dana kada ste nam poslali e-poštu ili poslali pismo. Ako nas pozovete da nas obavestite o otkazivanju, otkazivanje stupa na snagu od datuma kada nas pozovete.

5.3.4    Dobićete potpuni povraćaj cene koju ste platili za Proizvode i sve važeće troškove isporuke koje ste platili (osim dodatnih troškova koji nastanu ako ste izabrali vrstu isporuke koja nije najjeftinija vrsta standardne isporuke koju nudimo). Možemo da izvršimo odbitak od refundiranja za gubitak vrednosti bilo kog isporučenog proizvoda, ako je gubitak rezultat nepotrebnog rukovanja od strane vas. Odgovorni ste samo za bilo kakvu umanjenu vrednost Proizvoda koja je rezultat rukovanja, osim onoga što je neophodno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcionisanja Proizvoda. Obradićemo povraćaj sredstava što je pre moguće i, u svakom slučaju, u roku od (a) 14 kalendarskih dana od dana kada primimo od vas bilo koji isporučeni Proizvod, ili (b) (ako je ranije) 14 kalendarskih dana od dana kada dostavite dokaz da ste vratili Proizvode ili (c) ako nijedan Proizvod nije isporučen, 14 kalendarskih dana od dana kada ste nam dali obaveštenje o otkazivanju. Ako ste nam vratili Proizvode jer su bili neispravni ili pogrešno opisani, pogledajte klauzulu 5.3.5.

5.3.5    Ako ste nam vratili Proizvode jer su neispravni ili pogrešno opisani, refundiraćemo vam cenu neispravnog Proizvoda u celosti, sve važeće troškove isporuke i sve razumne troškove koje imate prilikom vraćanja artikla nama.

5.3.6    Možemo vam refundirati na kreditnu karticu, debitnu karticu ili druga sredstva koja ste koristili za plaćanje, osim ako niste izričito dogovorili drugačije; u svakom slučaju, nećete snositi nikakve naknade kao rezultat refundiranja.

5.3.7    Ako su vam proizvodi isporučeni:

5.3.7.1  Proizvode morate da nam vratite bez nepotrebnog odlaganja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana kada ste otkazali porudžbinu/ugovor. Rok je ispunjen ako vratite Proizvode pre isteka perioda od 14 dana;

5.3.7.2, osim ako su Proizvodi neispravni ili pogrešno opisani (u ovom slučaju, pogledajte klauzulu 5.3.5), vi ćete biti odgovorni za direktne troškove vraćanja Proizvoda nama; i

5.3.7.3 imate zakonsku obavezu da držite Proizvode u svom posedu i da vodite razumnu brigu o Proizvodima dok su u vašem posedu.

5.3.8    Detalji o vašem zakonskom pravu na otkazivanje i objašnjenje kako ga ostvariti, uključujući predloženi obrazac za povraćaj, dati su u dokumentima opisanim u klauzuli 4.5. Obrazac za povraćaj možete ispuniti na našem sajtu www.oriflame.me

5.3.9    Imamo zakonsku obavezu da isporučujemo Proizvode koji su u skladu sa ugovorom. Kao kupac, uvek ćete imati zakonska prava u vezi sa proizvodima koji su neispravni ili nisu kao što je opisano. Na ova zakonska prava ne utiču pravila o povraćaju iz ove klauzule 5.3 ili ovih Uslova. Saveti o vašim zakonskim pravima na Teritoriji dostupni su u Zakonu o zaštiti potrošača.

5.4       Dalje garantujemo kvalitet bilo kog proizvoda koji nosi ime Oriflame i potvrđujemo da su proizvedeni od strane ili za nas zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta. Uvereni smo da će naši klijenti smatrati naše proizvode zadovoljavajućim u svakom pogledu. Stoga nudimo dodatnu Oriflame garanciju koja vam omogućava da zamenite ili dobijete potpuni povraćaj novca za bilo koji proizvod sa kojim niste u potpunosti zadovoljni. Refundiranje se zahteva u roku od 30 dana od prijema Proizvoda. Ova garancija se ne odnosi na bilo koji Proizvod koji je namerno oštećen ili zloupotrebljen. Osim ako nije drugačije saopšteno, povraćaji i refundiranja u skladu sa ovom klauzulom vrše se u skladu sa uslovima iz prethodnih stavova ove klauzule 5.

6.         OBAVEZE ORIFLAME BREND PARTNERA

6.1.      Brend partneri kupuju i mogu da koriste ili konzumiraju Oriflame proizvode ili da ih prodaju u svoje ime i za svoj račun. Ako odlučite da trgujete Oriflame proizvodima, bićete razmatrani i, u svakom trenutku, postupaćete kao nezavisno lice (samozaposleni/samostalni trgovac), a ne kao Oriflame agent ili zaposleni. Nećete imati nikakva ovlašćenja da pregovarate ili da nastupate kao posrednik u zaključivanju ugovora između Oriflame-a i drugih Brend partnera i trećih lica. Takođe nemate nikakvo ovlašćenje da kupujete, prodajete ili generalno zaključujete bilo kakve ugovore u naše ime ili u naše ime ili u ime i za račun bilo koje druge kompanije u Oriflame grupi. Potvrđujete i prihvatate da niste „komercijalni zastupnik“ u smislu važećih zakona na Teritoriji i da nemate pravo na bilo kakvu kompenzaciju ili obeštećenje nakon raskida ovog odnosa.

6.2.      Ako odlučite da trgujete Oriflame proizvodima i/ili obavljate bilo koju od aktivnosti u skladu sa Planom uspeha, Politikama i procedurama ili Komercijalnim programima, morate za sebe pribaviti sve dozvole, licence i generalno izvršiti sve registracije koje se zahtevaju prema zakonima Teritorije, uključujući svaku registraciju zaštite podataka (vidi klauzulu 6.6), poresku registraciju i poreske prijave.Vi ste isključivo odgovorni za prijavljivanje i plaćanje svih poreza, dažbina, doprinosa za socijalno osiguranje i naknada koje se primenjuju na takve aktivnosti. Vi ste isključivo odgovorni da obezbedite da svi aspekti vašeg korišćenja ličnih podataka vaših kupaca budu u skladu sa nacionalnim zakonima o zaštiti podataka i privatnosti (vidi klauzule 6.6 - 6.13).

6.3.      Dozvoljavamo povraćaj i zamenu Proizvoda kako je opisano u Uslovima, kako za Vaše Kupce, tako i za Vas. Prihvatate i saglasni ste da je vaša odgovornost da obavestite svoje kupce o njihovom pravu na vraćanje Proizvoda, a vi ćete nam vratiti Proizvode u njihovo ime.

6.4.      Vi ćete održavati imidž i reputaciju Oriflame-a. Ne smete davati nikakve izjave, niti vršiti bilo kakve radnje koje bi mogle biti štetne za imidž Oriflame-a ili Proizvoda. Svoje poslovanje obavljate na zakonit i etičan način i ne iznosite lažne, obmanjujuće ili preterane tvrdnje o Proizvodima ili Oriflame-ovoj prilici za zaradu.

6.5.      Potvrđujete da su Oriflame zaštitni znakovi, naše trgovačko ime i logotip, naši onlajn alati i naše baze podataka vlasništvo Oriflame-a i saglasni ste da ih ni na koji način nećete kršiti. Da bi se izbegla sumnja, sva dobra volja pod imenom Oriflame pripada kompaniji Oriflame. Na naš zahtev, potpisaćete dokumentaciju koju mi opravdano tražimo da to potvrdimo.

6.6.      Brend partner je saglasan i prihvata da su uslovi ovog Ugovora i materijal koji se u njemu pominje, uključujući, ali ne ograničavajući se na Oriflame plan uspeha, komercijalne programe, politike i procedure uključujući komercijalne programe, naše baze podataka (uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo koju bazu podataka koja sadrži lične podatke) i naše onlajn alate vlasničke informacije i predmet naših prava intelektualne svojine. Brend partner ih neće koristiti, ili bilo koji njihov deo, osim u toku aktivnosti odobrenih ovim Ugovorom.

6.7.      Možda ispunjavate uslove za pogodnosti ako su primenljive u skladu sa uslovima relevantnog Komercijalnog programa ili Politikama i procedurama.

6.8.      Prilikom predstavljanja Oriflame proizvoda, Oriflame poslovne prilike ili bilo kog promotivnog materijala ili materijala za obuku za druge brend partnere za koje je izvršena naplata, strogo ćete se pridržavati Pravila ponašanja i Etičkog kodeksa.

Odgovornosti za zaštitu podataka

6.9.      Kao Brend partner možete prikupljati, evidentirati, čuvati, koristiti i ažurirati lične podatke. Kao nezavisni kontrolor podataka o takvim ličnim podacima, garantujete i saglasni ste da ćete se pridržavati svih važećih zakona o zaštiti podataka i privatnosti. Prema ovim zakonima, možda ćete morati da se registrujete kod nadležnog organa za privatnost podataka, osim ako ste izuzeti i morate da se pridržavate principa zaštite podataka. Vaša je odgovornost da procenite svoju potrebu za registracijom i da izvršite takvu registraciju ako je potrebno i da se pridržavate principa zaštite podataka.

6.10.    Ako želite da sponzorišete Klijenta da postane Brend partner, možete da prikupljate lične podatke direktno od Klijenta. Morate se pridržavati naših procedura za sponzorstvo koje vam povremeno saopštavamo i osigurati da je sva upotreba Ličnih podataka u skladu sa važećim zakonom.

6.11.    Posebno ćete preduzeti odgovarajuće tehničke i organizacione mere bezbednosti kako biste zaštitili lične podatke od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa, posebno kada obrada uključuje prenos podataka preko mreže, i od svih drugih nezakonitih oblika obrade. Uzimajući u obzir stanje tehnike i troškove njihovog sprovođenja, te mere obezbeđuju nivo bezbednosti koji odgovara rizicima koji predstavljaju obrada i priroda ličnih podataka koje treba zaštititi.

6.12.    Obavezni ste da obavestite Oriflame odmah nakon što saznate za bilo kakvo kršenje bezbednosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa ličnim podacima slanjem imejla  Oriflame-u na privacy@oriflame.com i objašnjavanjem prirode incidenta i pogođenih evidencija.

6.13.    Ako u bilo kom trenutku primite zahtev za ostvarivanje prava u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podataka od Klijenta ili drugog lica o kome obrađujete Lične podatke, dužni ste da se pridržavate takvog zahteva u meri u kojoj to zahteva važeći zakon i u skladu sa svim politikama, procedurama ili obukama koje vam povremeno pruža Oriflame.

6.14.    Lične podatke možete obrađivati samo u skladu sa obaveštenjem o privatnosti dostavljenim Kupcima i drugim Oriflame brend partnerima. Po prestanku vašeg odnosa sa kompanijom Oriflame, garantujete i saglasni ste da ćete bez nepotrebnog odlaganja uništiti sve Lične podatke koji su u vašem posedu ili pod vašom kontrolom.

6.15.    Izričito se odričemo svake odgovornosti za bilo kakve kazne, troškove, naknade i generalno sve troškove koji mogu nastati kao rezultat bilo kakvog kršenja važećih zakona o zaštiti podataka i privatnosti.

telefon / e-pošta / mobilni telefon

6.16.    Morate izričito pitati Kupce da li žele da primaju marketinške komunikacije o Oriflame proizvodima od vas, i morate dobiti potvrdnu saglasnost pre slanja bilo kakvih takvih komunikacija. Morate voditi evidenciju o marketinškim preferencijama bilo kog primaoca marketinških komunikacija od vas, koja uključuje evidenciju o datumu kada je data saglasnost i jeziku koji je dogovoren. Svaka marketinška komunikacija koju pošaljete mora da obavesti primaoca o njegovom ili njenom pravu da se odjavi od budućih komunikacija i kako on ili ona mogu da ostvare ovo pravo, uključujući i obaveštavanje putem e-pošte o njegovoj ili njenoj želji da se odjavi. Prihvatate i garantujete da ćete poštovati želje bilo kog primaoca takvih komunikacija.

6.17     Naši onlajn alati mogu vam omogućiti da koristite lične podatke Klijenta za slanje marketinških i drugih komercijalnih komunikacija, pod sledećim uslovima:

6.17.1  morate sponzorisati Klijenta da postane Brend partner, osim ako nije izričito drugačije dogovoreno,

6.17.2  marketinške i druge komercijalne komunikacije moraju se odnositi samo na Oriflame proizvode,

6.17.3  komercijalna ili marketinška komunikacija mora biti jasno prepoznatljiva kao takva,

6.17.4  komunikacija sadrži vaše ime i kontakt podatke kao pošiljaoca komercijalne komunikacije i važeću adresu e-pošte (i/ili druga sredstva, kao što je link za odjavu) putem kojih Kupci mogu da vas kontaktiraju kako bi vas obavestili o svojoj želji da odustanu od daljih marketinških komunikacija,

6.17.5  marketinške komunikacije se ne smeju slati Kupcima koji su se odjavili od primanja istih,

6.17.6  promotivne ponude, kao što su popusti, premije i pokloni, gde je to dozvoljeno važećim zakonom, moraju biti jasno prepoznatljive kao takve, a uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi se kvalifikovali za njih moraju biti lako dostupni i predstavljeni jasno i nedvosmisleno, i

6.17.7  sadržaj takvih komercijalnih i marketinških komunikacija je u skladu sa ovim Uslovima i svim važećim zakonima u vezi sa komercijalnim komunikacijama.

6.18     Ni pod kojim okolnostima nije dozvoljeno slanje marketinških ili drugih komercijalnih komunikacija u ime Oriflame-a ili u ime Oriflame-a.

7.         ORIFLAME OBAVEZE

7.1       Isporučićemo sve Proizvode koje ste poručili u zavisnosti od dostupnosti.

7.2       Izričito isključujemo bilo kakvu odgovornost u vezi sa nedostatkom Proizvoda 

7.3       Pod uslovom da se pridržavate uslova ovog Ugovora i Vaših obaveza prema zakonima Teritorije, dobićete, direktno od nas, od strane drugog Oriflame entiteta ili trećeg provajdera, sve beneficije/ plaćanja koja vam dugujemo u skladu sa Oriflame Planom uspeha koji je trenutno na snazi.

8.         RASKID UGOVORA

8.1       Možemo raskinuti vaše članstvo i Ugovor radi praktičnosti uz obaveštenje od 1 meseca unapred ili sa trenutnim dejstvom u bilo kojoj od sledećih okolnosti:

8.1.1    ako date bilo kakvu izjavu ili pružite bilo kakve lične podatke koji su materijalno netačni ili neistiniti;

8.1.2    ako je zahtev za vaš stečaj podnet bilo kom sudu ili ako niste u mogućnosti da platite svoje dugove prema nama kada i kada dospeju;

8.1.3    ako počinite povredu bilo koje odredbe Ugovora koja nije u stanju da se ispravi ili u slučaju povrede bilo koje odredbe Etičkog kodeksa i Pravila ponašanja;

8.1.4    ako počinite povredu bilo koje odredbe Ugovora, uključujući dokumente na koje se ovde upućuje i ne uspete, u slučaju povrede koja se može otkloniti, da otklonite tu povredu u roku od 14 dana nakon prijema pisanog obaveštenja od nas.

8.2       Ako se vaše članstvo i vaš Ugovor raskinu pod bilo kojim okolnostima kako je predviđeno u ovoj klauzuli 8, nećete biti registrovani kao član.

9.         REŠAVANJE REKLAMACIJE

9.1.      Postupak rešavanja pritužbi kompanije Oriflame opisan je u Pravilima ponašanja.

9.2       Uvek možete podneti bilo kakvu žalbu, pitanje ili zahtev Oriflame korisničkoj službi na info@oriflame.me ili nas pozvati na 067/241-441. Ako niste zadovoljni odgovorom Oriflame korisničke službe, možete se obratiti administratoru koda Udruženja za direktnu prodaju

10.       KODEKS PONAŠANJA

Oriflame se strogo pridržava Kodeksa ponašanjaUdruženja za direktnu prodaju, Kodeksa ponašanja Seldije (SELDIA Kodeks ponašanja 2021.i Svetske federacije udruženja za direktnu prodaju (WFDSA) (WFDSA Etički kodeks direktne prodaje).  Oriflame zahteva od svojih Brend partnera da se striktno pridržavaju ovih kodeksa koji su dalje implementirani u Oriflame-ov Etički kodeks i Pravila ponašanja.  Kopije ovih dokumenata možete dobiti i od Službe za korisnike nainfo@oriflame.me

11.       GREŠKE I ISPRAVKE

Iako ulažemo razumne napore da uključimo tačne i aktuelne informacije na ovom veb-sajtu, ne garantujemo niti izjavljujemo da će veb-sajt biti bez grešaka. Greške u unosu podataka ili drugi tehnički problemi ponekad mogu dovesti do prikazivanja netačnih informacija. Zadržavamo pravo da ispravimo sve netačnosti ili tipografske greške na našem sajtu, uključujući cene i dostupnost proizvoda i usluga, i ne snosimo odgovornost za takve greške. Takođe možemo u bilo kom trenutku da napravimo poboljšanja i/ ili izmene karakteristika, funkcionalnosti ili sadržaja sajta. Ako vidite bilo koju informaciju ili opis za koji smatrate da je netačan, obratite se Službi za korisnike.

12.       LINKOVI

12.1     Možemo obezbediti linkove ka veb-sajtovima ili resursima trećih strana. Naše pružanje takvih linkova ne predstavlja podršku bilo kojoj informaciji, proizvodu ili usluzi do koje se dođe putem takvog linka. Nismo odgovorni za sadržaj ili performanse bilo kog dela Interneta, uključujući druge veb-sajtove na koje se može povezati ovaj sajt ili kojima ovaj sajt može pristupiti. Obavestite nas o svim greškama ili neprikladnom materijalu koji se nalazi na veb-sajtovima sa kojima je ovaj sajt povezan.

12.2     Tokom članstva možda ispunjavate uslove za učešće u kampanjama preporuka pomoću jednog ili više onlajn alata, sistema ili softvera („Onlajn alati“). Dobili ste neekskluzivnu, neprenosivu i ograničenu licencu za korišćenje onlajn alatki u vezi sa vašim članstvom. Učešće u kampanji preporuka, uključujući sve pogodnosti dobijene od njih, uslovljeno je vašim poštovanjem ovog Ugovora o partnerstvu sa brendom i svih važećih politika i procedura. Oriflame ne garantuje niti garantuje dostupnost ili tačnost Onlajn alata koji se koriste u vezi sa kampanjama preporuka. Oriflame zadržava pravo da, bez obaveštenja, automatski ažurira, nadogradi, generalno promeni ili ukloni bilo koju kampanju preporuke i/ili bilo koji onlajn alat.

13.       OPŠTE ODREDBE

13.1.    Vaš Ugovor je regulisan i tumačiće se u skladu sa zakonima Srbije.

13.2.    Ako se bilo koja odredba Uslova smatra nezakonitom, ništavnom ili iz bilo kog razloga neizvršivom, nevaljanost te odredbe neće uticati na valjanost ostatka Uslova.

13.3.    Neuspeh Oriflame-a da sprovede bilo koju od odredbi ovog Ugovora neće se smatrati odricanjem od njihove izvršivosti.

13.4.    Kao nezavisni Brend partner prihvatate i slažete se da zadržavamo pravo da jednostrano revidiramo, izmenimo ili izmenimo vaš Ugovor o Brend partneru - uključujući ove Uslove, Plan uspeha (uključujući Etički kodeks i Pravila ponašanja), kao i sve naše Komercijalne programe i Politike i procedure. Izmene i dopune vašeg Ugovora mogu proizaći iz (i) prilagođavanja koja zahtevaju tržišni uslovi; (ii) izmena važećih zakona i propisa; (iii) izmena kompenzacionih planova kompanije Oriflame; (iv) reorganizacije poslovne i prodajne strukture kompanije Oriflame; (v) izmena procesa registracije i zahteva za registraciju; (vi) izmena bilo kog kodeksa i pravila koje su obezbedila udruženja za direktnu prodaju kojih se Oriflame pridržava; i (vii) svih drugih promena koje utiču na poslovni model kompanije Oriflame. Svaka revizija, izmena ili dopuna ovih Uslova biće objavljena na našem veb-sajtu i/ili pravilno obaveštena na vašu registrovanu imejl adresu i stupiće na snagu na datum naveden u takvoj objavi/obaveštenju, ali nikada manje od 30 dana. Odgovorni ste da budete u toku sa svim takvim promenama.

13.5     Sve takve promene vašeg Ugovora, kao što je pomenuto u klauzuli 13.4, prihvatićete kao uslov da nastavite kao Brend partner, uključujući buduće korišćenje sajta i naručivanje proizvoda na njemu. Možda ćemo zahtevati vaše izričito prihvatanje, u suprotnom ćemo smatrati da ste prihvatili promene ako nastavite da naručujete proizvode nakon što su promene primenjene. U slučaju da ne prihvatite takve promene u roku od 12 meseci nakon što su promene implementirane, vaš Ugovor će biti odmah raskinut, ali ćete ostati registrovani kao Beauty kupac Oriflame-a u skladu sa Uslovima i odredbama za Beauty kupce i Politikom privatnosti za Beauty kupce. Prihvatate da je takav rok dovoljan i izričito se odričete primanja bilo kakve naknade za takav raskid.

13.6     Oriflame može ustupiti ili preneti ovaj Ugovor ili bilo koji njegov deo bilo kojoj kompaniji Oriflame Grupe.

13.7.    Možemo vam slati upozorenja, obaveštenja, e-poštu, direktnu poštu i generalno komunicirati sa vama. U svakom trenutku možete da ažurirate podešavanja marketinških komunikacija od nas tako što ćete se prijaviti u korisnička podešavanja. Prihvatanjem ovih Uslova saglasni ste da će vam Oriflame poslati sve druge informacije/ komunikacije u vezi sa vašim ugovorom i/ ili porudžbenicama na trajnom medijumu koji nije papir (tj. putem e-pošte ili na bilo koji drugi način upućen vama lično koji vam omogućava da sačuvate informacije na način dostupan za buduću upotrebu dovoljno dugo i koji vam takođe omogućava nepromenjenu reprodukciju takvih informacija).

13.8.    Svako obaveštenje dato prema ovom Ugovoru koje se daje preporučenom isporukom preko noći ili poštom prve klase na adresu ugovorne strane navedenu u ovom Ugovoru, ili na drugu adresu o kojoj je jedna ugovorna strana povremeno pisanim putem obaveštavala drugu, rezultiraće periodom obaveštenja koji počinje da teče (i) u slučaju preporučene isporuke preko noći od dana nakon objavljivanja takvog obaveštenja, i (ii) u slučaju pošte prve klase od drugog radnog dana nakon objavljivanja takvog obaveštenja. Ako je obaveštenje dato na bilo koji drugi način, otkazni rok počinje da teče na dan stvarnog prijema obaveštenja.

13.9.    Uslovi u ovom dokumentu imaju prednost nad drugim dokumentima navedenim u ovom dokumentu.

 

14.       OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

14.1     Informacije o tome kako obrađujemo vaše podatke mogu se naći u Oriflame pravilima o zaštiti ličnih podatka za Brend Partnere.

14.2.    Obavezujemo se da ćemo sve podatke o ličnosti čuvati kao poverljive i bezbedne (iako zadržavamo pravo da otkrijemo ove informacije u dole navedenim okolnostima). Čuvaćemo ga na bezbednom serveru i s vremena na vreme ćemo se u potpunosti pridržavati svih važećih zakona o zaštiti podataka i potrošača.

14.3     Dodatne relevantne informacije o Oriflame kozmetika doo navedene su u nastavku.

Ime: Oriflame kozmetika doo

Adresa: Oktobarske revolucije 120, Podgorica, Crna Gora

Kontakt podaci: Telefon: 011/3536100

e-mail: info@oriflame.me

Trgovački ili drugi javni registar: Privredna društva Matični broj 30/31-07126-6

PIB: 02394499

 

15.       KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa vašim Ugovorom za Brend parnere, uključujući ove Uslove, pošaljite nam imejl na info@oriflame.me ili nas pozovite na broj 067/241-447. Uložićemo sve razumne napore da rešimo vaše nedoumice i otklonimo sve probleme na koje nam skrenete pažnju.

 

Poslednje ažuriranje: 18.12.2023.