Party Rebel

Ko ne voli dobar izgled očiju? Pogledajte video zapis i sve upotrebljene proizvode. Isprobajte izgled i objavite ga koristeći hashtag #TheONEStockholm za priliku da budete predstavljeni na našim kanalima!

Fotografije: Oriflame